۲ شهرستان خراسان‌ جنوبی در وضعیت قرمز کرونایی

شهرستان طبس و فردوس در استان خراسان جنوبی همچنان در وضعیت قرمز (خیلی پرخطر) کرونایی قرار دارند.

به گزارش خاورستان، بر اساس آخرین نقشه وضعیت کرونای کشور، شهرستان فردوس از وضعیت نارنجی به قرمز تغییر رنگ داد و هم اکنون شهرستان های طبس و فردوس در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.

شهرهای بیرجند و قائن نیز از وضع قرمز (خیلی پرخطر) به وضعیت نارنجی (پرخطر) تغییر کردند و بر این اساس با احتساب نهبندان سه شهر با وضعیت نارنجی در استان وجود دارد.

شهرستان های بشرویه، سرایان، سربیشه، درمیان، زیرکوه و خوسف در وضعیت زرد (خطر متوسط) قرار دارند.

گفتنی است در حال حاضر هیچ نقطه کم‌خطر در خراسان‌جنوبی وجود ندارد و احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه‌های حاد تنفسی در شهرستان‌ها ممکن است.

 

انتهای پیام/۱۰