خبر ورزشی

۲ مدال برنز موتورسواران خراسان جنوبی در رقابت کشوری

موتور سواران خراسان جنوبی در راند دوم مسابقات قهرمانی سوپر بایک باشگاه‌ها و دستجات آزاد کشور انتخابی مسابقات آسیایی در رشته موتورریس دو مدال برنز را از آن خود کردند.

سامان اکبرپور رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت : در این دوره از مسابقات سید محمود مهاجران در کلاس تا ۱۴۰۰ سی سی و سید سعید برومند در کلاس مینی جی پی کایو توانستند بر سکوی سوم قهرمانی کشور بایستند.

وی متذکر شد: سید سعید برومند به عنوان سرپرست و ورزشکار و سید محمود مهاجران به عنوان مربی و ورزشکار تیم استان را همراهی کردند.

به گفته وی این دوره از مسابقات به رغم حق کشی علنی مسئولین برگزاری برای تیم خراسان جنوبی به شکلی برگزار شد که در کلاس ۱۰۰۰ سی سی فقط Aبرگزار شد و کلاس Bبرگزار نشد ولی سکو در اختیار دیگر ورزشکاران قرار گرفت و باعث اعتراض ورزشکاران در تهران شد.