مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند خبر داد

۲۲ فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شد/ تعهد بیش از ۲ هزار شغل در سال جاری

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند گفت:در سال جاری 22 فقره مجوز مشاغل خانگی برای طرح های مستقل و پشتیبان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان،محمد مهدی راستگو مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند ظهرامروز در کمیته اشتغال این شهرستان با بیان این که میزان تعهد اشتغال بیرجند در سال جاری ۲ هزار و ۱۶۲ نفر است که بین ۱۹ دستگاه اجرایی تقسیم شده،اظهار کرد: با توجه به این که سهمیه ایجاد اشتغال بیرجند به تازگی ابلاغ شده تاکنون ۱۰۲ فرصت شغلی توسط دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: بایستی دستگاه‌های اجرایی درراستای تحقق سهمیه اشتغال شهرستان و همچنین ثبت آن در سامانه به صورت واقعی اقدام کنند.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند از صدور تعداد ۲۲ فقره مجوز مشاغل خانگی برای طرح‌های مستقل و پشتیبان از ابتدای سال جاری در بیرجند خبر داد و افزود: سال گذشته مجموع تسهیلات مشاغل خانگی این شهرستان ۲۸ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بوده است که از تسهیلات مذکور، ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برای طرح‌های مستقل و ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نیز برای طرح‌های پشتیبان بوده است.
راستگو ادامه داد:تعداد ۳۳۸ طرح مشاغل خانگی با اعتبار ۳۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.
وی ضمن اشاره به این که تاکنون به ۲۵۴ طرح مشاغل خانگی با مبلغ ۲۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است،یادآور شد: میانگین تسهیلات پرداختی در این حوزه ۸۹ درصد است.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند به اعتبارت اشتغالزایی بند”د” تبصره ۱۶ قانون بودجه سال گذشته نیز اشاره ای داشت و ابراز کرد:اعتبارات مذکور برای نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد وبهزیستی ۹۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال بوده که از این میزان ۷۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال سهم کمیته امداد و ۱۹ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال سهم بهزیستی بوده است.
راستگو عنوان کرد: تعداد ۴۲۱ طرح اشتغال به میزان ۷۳ میلیارد و ۲۶۵ میلیون ریال توسط کمیته امداد بیرجند به بانک های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.
وی اضافه کرد: تاکنون به ۳۹۲ طرح با ۶۷ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال معادل ۹۳ درصد اعتبار ابلاغی تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.
مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند تبیین کرد:اداره بهزستی شهرستان بیرجند نیز تاکنون ۸۵ طرح مشاغل خانگی با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی کرده است.
راستگو ادامه داد: تاکنون ۷۴ طرح به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال معادل ۸۲ درصد اعتبار ابلاغی تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی ضمن اشاره به ثبت ۴۶۰ طرح اشتغال در سامانه “کارا” در بیرجند،مطرح کرد: تعداد ۹۴ طرح با مبلغ ۴۱۶ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال با اشتغال ۷۳۴ نفر به بانک معرفی شده که به ۱۳ طرح مبلغ ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.
انتهای پیام/۱۲۷/۲۳/۱۰۱