رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

۲۳ میلیارد تومان اعتبار سال جاری از دانشگاه علوم پزشکی کسر شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در سال ۹۶ حدود ۴۲ میلیارد تومان اعتبار دانشگاه علوم پزشکی تخصیص پیدا نکرد و در سال ۹۷ نیز ۲۳ میلیارد تومان اعتبار دانشگاه کسر شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد دهقانی فیروز آبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند امروز در جلسه جمع بندی مباحث مربوط به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خراسان جنوبی که با حضور اعضای کمیسیون و آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: تراکم جمعیت در خراسان جنوبی منجر به کاهش خدمات رسانی می‌شود.
وی افزود: در تمام استان یک دانشگاه علوم پزشکی داریم و نتوانستیم تا کنون دانشکده اقماری در شهرستان‌ها داشته باشیم که درخواست داریم به این موضوع توجه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: در خصوص ردیف بودجه مستقل برای دانشکده پرستاری قاین و طبس درخواست داشته ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.
دهقانی فیروز آبادی با بیان اینکه در ردیف‌های اعتباری دچار مشکل هستیم، بیان کرد: در سال ۹۶ حدود ۴۲ میلیارد تومان اعتبار دانشگاه علوم پزشکی تخصیص پیدا نکرد در سال ۹۷ نیز ۲۳ میلیارد تومان اعتبار دانشگاه کسر شد.
وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۲۳ میلیارد تومان در قالب طرح توازن از اعتبار دانشگاه کسر شد که درخواست داریم اعتبار در نظر گرفته شود نه اینکه کسر شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد: در حوزه دندانپزشکی با مشکل امکانات مواجهیم که این نیاز به افزایش بودجه در این بخش داریم.
انتهای پیام/۱۲۷