طی چهار سال؛

۷۰۳ میلیارد تومان جهت گازرسانی به روستاهای بیرجند، درمیان و خوسف هزینه شد

از سال 1395 تا 1398 در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف 703 میلیارد تومان اعتبار جهت گازرسانی به روستاها هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، با توجه به پیگیری‌های حجت الاسلام و المسلیمن سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی و همکاری شرکت ملی گاز ایران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ توسعه گازرسانی و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف پیشرفت قابل توجهی داشته است.
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف تعداد روستاهای قابل گازرسانی ۴۷۹ روستا با ۳۳ هزار و ۱۱۸خانوار است.
تا ابتدای سال ۱۳۹۵ تعداد روستاهای گازرسانی شده در این حوزه انتخابیه ۴۸ روستا با ۱۰ هزار و ۹۱۲ خانوار بوده است.
در سال ۱۳۹۵ تعداد روستاهای گازرسانی شده در این حوزه انتخابیه ۱۹ روستا با دو هزار و هفت خانوار، در سال ۱۳۹۶ تعداد روستاهای گازرسانی شده ۳۱ روستا با دو هزار و ۷۵۷ خانوار و در سال ۱۳۹۷ تعداد روستاها به ۱۰۶ روستا با ۷ هزار و ۹۳۱خانوار رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ تعداد روستاهای گازرسانی شده ۳۵ روستا با دو هزار و ۱۲۸ خانوار و ۸۵ روستا با چهار هزار و هشت خانوار در دست اجرا است.
در مجموع تعداد روستاهای گازرسانی شده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف ۲۷۶ روستا با ۱۸ هزار و ۸۳۱ خانوار است.
بهرهمندی تا ابتدای سال ۱۳۹۵، ۳۳ درصد، میزان بهره مندی در حال حاضر ۴۵ درصد و میزان بهره‌مندی بعد از تکمیل پروژه‌ها ۵۷ درصد خواهد شد.
از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مجموعا ۷۰۳ میلیارد تومان اعتبار برای روستاهای حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف هزینه شده است.
روابط عمومی دفتر نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/۱۲۷