کل 74436 امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - ۳ - فروردین - ۱۴۰۲
 • برابر با : Thursday - 23 - March - 2023
 • ساعت :

  آگهی

  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۵۵/ع/۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
  28 - اسفند - 1401
  اگهی مناقصه:

  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۵۵/ع/۴۰۱ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

  آگهی مناقصه عمومی شماره 255/ع/401 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

  فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران
  28 - اسفند - 1401
  اگهی مناقصه جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی؛:

  فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران

  فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی توان اجرای پیمانکاران جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  27 - اسفند - 1401
  اگهی مناقصه:

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  آگهي فراخوان مشاركت سازمان فنی حرفه ای خراسان جنوبی
  27 - اسفند - 1401

  آگهي فراخوان مشاركت سازمان فنی حرفه ای خراسان جنوبی

  آگهي فراخوان مشاركت سازمان فنی حرفه ای خراسان جنوبی

  اگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
  27 - اسفند - 1401

  اگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

  اگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

  آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(۲۰۰۱۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۱۶) دانشگاه بیرجند
  25 - اسفند - 1401
  اگهی مناقصه:

  آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(۲۰۰۱۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۱۶) دانشگاه بیرجند

  آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(2001030257000016) دانشگاه بیرجند

  آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
  25 - اسفند - 1401
  اگهی مناقصه:

  آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  آگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پارک علم وفناوری خراسان جنوبی

  آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود
  25 - اسفند - 1401
  اگهی مزایده؛

  آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود

  آگهی تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای مود

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  25 - اسفند - 1401
  آگهی مناقصه؛

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ویژه طبخ و توزیع غذای بیمارستان های حضرت رسول (ص) ، شهید چمران و دانشکده فردوس

  برو بالا