مدیرعامل بانک ملت:

FTAF را باید تا رفع تحریم‌های آمریکا معلق نگه داریم

مدیرعامل بانک ملت گفت:‌ به نظر من تا تکلیف برداشتن تحریم‌ها روشن نشده باید امضای FTAF را معلق نگه داریم.

به گزارش خاورستان، محمد بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه تاثیر تحریم‌های آمریکا و FTAF بر مبادلات مالی کشور، پاسخ داد:‌ FTAF یک شمشیر دو لبه و موضوع دوگانه است؛ اگر آن را بپذیریم و همه مفاد آن را انجام دهیم و سپس انتظار داشته باشیم که تحریم‌ها برداشته شود ممکن است تحریم‌ها برداشته نشود و گرفتاری‌های ما بیشتر شود؛
وی افزود: از طرف دیگر اینگونه هم نیست که برخی فکر می‌کنند اگر ما FTAF را بپذیریم کل مملکت را داده‌ایم؛ بنابراین یک موضوع دوگانه است.
وی اضافه کرد: در نهایت اگر ما FTAF را نپذیریم ممکن است یک ابزاری در دست اروپا و غرب و آمریکا باشد که بتوانند ما را اذیت کنند و فردا هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم و یا بانک‌ها ما بخواهند مراودات بین‌الملل داشته باشند آنها می‌گویند چون ایران FTAF را نپذیرفته ما نمی‌توانیم با شما کار کنیم و خلاصه بهانه بگیرند. اما از طرف دیگر اگر آن را بپذیریم باز هم حتما بسیاری از محدودیت‌ها وجود دارد.
* اگر FATF را بدون لغو تحریم‌ها بپذیریم فایده‌ای به حال ما نخواهد داشت
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش خواسته‌های FATF بدون لغو تحریم‌ها کمکی به مبادلات مالی کشور می‌کند، اظهار داشت: بهتر است اول تحریم‌ها برداشته شود چراکه اگر الان با وجود تحریم‌ها FTAF را امضا کنیم و تحریم‌ها برداشته نشود ما هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و غربی‌ها هم برای ما کاری انجام نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه اما اگر تحریم‌ها برداشته شد باید FTAF را بپذیریم، گفت: اگر تحریم‌ها برداشته شوند و ما FTAF را نپذیرفته باشیم آن موقع ما را اذیت می‌کنند.
مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: به نظر من باید این مسئله را فعلاً معلق نگه داریم و نه آن را رد کنیم و نه کاملاً بپذیریم کنیم تا تکلیف برداشتن تحریم‌ها روشن شود و سپس به سمت اجرای مفاد FTAF برویم.
انتهای پیام/۱۲۷