حالت تاریک
گزارش تصویری؛

اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور

اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور

اختتامیه دومین جشنواره منطقه ای مطبوعات شرق کشور با حضور جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي در بیرجند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، اختتامیه دومین جشنواره منطقه ای مطبوعات شرق کشور با حضور جانشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي در بیرجند برگزار شد.

اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور
اختتامیه‌ جشنواره‌ منطقه‌ای‌ مطبوعات‌ شرق‌کشور

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از