حالت تاریک
گزارش تصویری؛

حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه

حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه

شادی مردم و حمایت مردم بیرجند از حمله پهبادی و موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه رژیم منفور صهیونیست ها در میدان قدس بیرجند برگزار شد.

حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه
حمایت مردم‌ بیرجند از پاسخ‌ کوبنده‌ سپاه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از