حالت تاریک
گزارش تصویری؛

خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب

خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب

مردم ولایت‌مدار و انقلابی شهرستان های بشرویه و قاین با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن برگ زرین و حماسه بزرگ دیگری را از خود در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رساندند.

خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب
خروش مردم بشرویه و قاین جشن ۴۵سالگی انقلاب

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از