حالت تاریک
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان عنوان کرد؛

مانع زدایی از مسیر معادن خراسان جنوبی

مانع زدایی از مسیر معادن خراسان جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از پیگیری های استان برای مانع زدایی از مسیر معادن استان در دویست و هشتاد و هفتمین کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

به گزارش خاورستان،مرتضی ذاکریان درجلسه کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهارکرد: بخش معدن از پیشران های اقتصادی خراسان جنوبی می باشد.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به عنوان یکی از پنج استان معدنی کشور دارای قابلیت‌های معدنی قابل توجهی است، بیان داشت: تنوع مواد معدنی در این استان ۵۷ ماده است. وی با اشاره ماده 24 قانون معادن اظهارکرد: استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف باید انجام گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: برخی دستگاه های صادر کننده مجوز ملاحظاتی دارند که با اولویت های امروز استان از لحاظ رشد سرمایه گذاری به منظور افزایش اشتغال و توسعه استان انطباق لازم را ندارد.

وی ادامه داد: با استناد به همین ماده قانونی، 83 درصد پهنه های معدنی خراسان جنوبی حبس شده است. وی ادامه داد:برای برخی ماده های معدنی که آلایندگی و آسیب زا باشند ، و یا برای استخراج و بهره برداری از آنها عرصه منابع طبیعی و محیط زیست مورد تهدید قرار بگیرد پاسخ مورد قبول است اما ممکن است برای ماده معدنی دیگری امکان اکتشاف و بهره برداری در آن محدوده وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه های ذی ربط با استناد به این ماده قانونی اذعان دارند که یک بار پاسخ استعلام برای محدوده داده شده و بررسی مجددی انجام نمی شود.

وی عنوان کرد: پیشنهاد گردید اگر محدوده ای برای اکتشاف ماده معدنی توسط متقاضی درخواست شد و به هر دلیل فرد متقاضی نتوانست نظر دستگاه تخصصی را برای آن ماده معدنی جلب نماید می بایست با در نظر گرفتن محدودیت زمانی آن محدوده مجددا آزاد و در اختیار سایرین قرار گیرد. چرا که ممکن است متقاضی ماده معدنی و در شرایط دیگر موفق به اخذ موافقت آن دستگاه گردد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در این زمینه مقرر شد نظر دستگاه های ذیربط اخذ و برای رفع این مشکل اقدام گردد.

 

انتهای خبر/

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از