حالت تاریک
اعلام رضایت مردم از اجرای طرح‌نور‌ در‌ جامعه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان‌جنوبی عنوان کرد:

اعلام رضایت مردم از اجرای طرح‌نور‌ در‌ جامعه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم از اجرای طرح نور رضایت دارند، گفت: برای موفق تر بودن و استمرار داشتن این طرح انتظار داریم که پیوست رسانه ای و پیوست فرهنگی داشته باشد.

اقدامات موثر بسیج برای مردم بازگو شود

معاون استاندار خراسان‌ جنوبی:

اقدامات موثر بسیج برای مردم بازگو شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به نقش موثر بسیج در حمایت از انقلاب در مقابل جنگ سخت، جنگ نرم و ترکیبی دشمن اشاره کرد و گفت: باید اقدامات موثر نقش و الگودهی بسیج به سایر کشورها برای مردم بازگو شود.

Image