حالت تاریک
دانشگاه‌ها راهکارهای عملیاتی‌ برای توسعه استان ارائه کنند

دانشگاه‌ها راهکارهای عملیاتی‌ برای توسعه استان ارائه کنند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

سرپرست معاونت هماهنگی‌امور‌اقتصادی استانداری منصوب شد

سرپرست معاونت هماهنگی‌امور‌اقتصادی استانداری منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

احداث ‌۱۸۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در‌خراسان جنوبی

احداث ‌۱۸۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان در‌خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

ایجاد وحدت استانی در جامعه راهبرد خبرنگاران باشد

ایجاد وحدت استانی در جامعه راهبرد خبرنگاران باشد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

اولویت خراسان جنوبی رفع موانع تولید است

اولویت خراسان جنوبی رفع موانع تولید است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«خاورستان»، جواد ق...

روستای‌مهمویی رتبه اول کمک‌ به‌عتبات عالیات در کشور

روستای‌مهمویی رتبه اول کمک‌ به‌عتبات عالیات در کشور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «

Image