حالت تاریک
دوره آموزشی خبرنویسی و‌عکاسی در‌بیرجند برگزار شد

دوره آموزشی خبرنویسی و‌عکاسی در‌بیرجند برگزار شد

دوره آموزشی خبرنویسی و عکاسی در بیرجند برگزار شد به همت جهاددانشگاهی، خانه مطبوعات خراسان جنوبی و دانشگاه بیرجند دوره اصول خبر نویسی و عکاسی برگزار شد.

Image