حالت تاریک
گزارش تصویری؛

اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد

اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد

اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خاورستان، اردوی‌جهادی(عهد‌خدمت)توسط‌ قرارگاه‌ جهادی‌بسیج‌ دانشجویی‌ شهرستان بیرجند‌ از‌تاریخ۱۲الی۱۵اردیبهشت‌ماه درروستاهای‌پیشبر_بقال_علی آباد_فخرآبادشهرستان‌زیرکوه‌ در بخش‌های فرهنگی ، آموزشی‌و‌رنگ آمیزی‌ برگزار گردید.

اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد
اردو جهادی عهد خدمت برگزار شد

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از