حالت تاریک
گزارش تصویری/

جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری

جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری

جشن وصال برای ۴۲ زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهید ناصری و توزیع ۲۰ سری جهیزیه به ۲۰ نفر از زوجین محروم استان خراسان جنوبی توسط قرارگاه عملیاتی شهید ناصری نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری
جشن وصال برای ۴۲زوج سرباز قرارگاه عملیاتی شهیدناصری

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از