حالت تاریک
با رأی جایگزین‌ حبس دادگاه انقلاب‌ بیرجند؛

۴ زندانی را‌ آزاد‌ شدند

۴ زندانی را‌ آزاد‌ شدند

با صدور رأی جایگزین حبس و تعلیق مراقبتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی، ۴ زندانی جرایم مالی غیر عمد آزاد شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»،در پی صدور رأی جایگزین حبس و تعلیق مراقبتی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بیرجند، محکوم پرونده از مجازات حبس نجات یافت و با رضایت کامل ۴ زندانی جرایم مالی غیرعمد دیگر را نیز آزاد کرد.

احمد قاسمی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تصریح کرد: با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع و پیش بینی اصلاح مرتکب در آینده، رای تعلیق مراقبتی وی صادر شد.

احمد قاسمی گفت: با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر متهم و مسن بودن وی، اقرار وی به اتهام انتسابی و اظهار ندامتش رأی جایگزین حبس صادر شد.

رئیس دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند ادامه داد: از آنجایی که محکوم برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با التفات بر ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آنرا به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت ماست، به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تمام مجازات موضوع دادنامه به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی درآمد.

احمد قاسمی افزود: با توجه به تعهد نامبرده، مبنی بر انجام دستور دادگاه در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع می‌باشد مقرر شد:

۱-کمک به ستاد دیه استان خراسان جنوبی در راستای جشن گلریزان جهت آزادی چهار نفر از زندانیان جرایم غیر عمد به مبلغ حداقل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و تحویل آن به ستاد دیه استان خراسان جنوبی

۲- خوداری از معاشرت و تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محل‌های آلوده محل زندگی اش توسط وی انجام شود.

قاسمی گفت: درصورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر قانونی محکومیت وی بلااثر خواهد شد در غیر اینصورت وی در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیرت تا درجه هفت شود، علاوه برمجازات جرم اخیر مجازات تعلیقی نیز درباره وی اجرا خواهد شد.

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از