حالت تاریک
گزارش تصویری؛

عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین

عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین

عزاداری و اجتماع باشکوه مردم بیرجند در سوگ #سیدالشهدای_خدمت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان خدومشان در مسجد امام حسین برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، عزاداری و اجتماع باشکوه مردم بیرجند در سوگ #سیدالشهدای_خدمت حضرت آیت الله رئیسی و همراهان خدومشان در مسجد امام حسین برگزار شد.

عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین
عزاداری‌ شهادت‌ آیت‌الله‌ رئیسی‌در مسجد امام حسین

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از