حالت تاریک
گزارش تصویری

مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان

مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان

مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان در مسجد امام حسین بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»،مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان در مسجد امام حسین بیرجند برگزار شد.

مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان
مراسم عزاداری سیدالشهداخدمت وهمراهانشان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از