حالت تاریک
گزارش تصویری؛

مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند

مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند

مراسم عزاداری و گرامیداشت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)در حسینیه جماران بیرجند با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، مراسم عزاداری و گرامیداشت ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره)در حسینیه جماران بیرجند با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) در بیرجند

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از