حالت تاریک
گزارش تصویری/

نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی

نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی

ششمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی خراسان جنوبی با محوریت هنر دست ‌و سنگ با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند افتتاح شد.

نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی
نمایشگاه صنایع‌دستی در خراسان جنوبی

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از