حالت تاریک
اجرای‌۹۸ عنوان برنامه‌با‌رویکرد‌هویت بخشی اسلامی‌و‌خانواده محور

اجرای‌۹۸ عنوان برنامه‌با‌رویکرد‌هویت بخشی اسلامی‌و‌خانواده محور

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی، از اجرای ۹۸ عنوان برنامه هویت ساز و خانواده محور در سطح رده‌های بسیج خواهران استان طی هفته بسیج خبر داد.

Image