حالت تاریک
اجرای‌۹۸ عنوان برنامه‌با‌رویکرد‌هویت بخشی اسلامی‌و‌خانواده محور

اجرای‌۹۸ عنوان برنامه‌با‌رویکرد‌هویت بخشی اسلامی‌و‌خانواده محور

به گزارش خاورستان،فاطمه بصیری پورضمن گرامی...

کارگاه‌های خرد‌خانگی راهکاری‌ برای‌کاهش‌آسیب‌های اجتماعی

کارگاه‌های خرد‌خانگی راهکاری‌ برای‌کاهش‌آسیب‌های اجتماعی

به گزارش خاورستان، سردار محمدرضا مهدوی در جمع اعضای هیات اندیشه ورز بسیج جامعه زنان اظهار...

Image