حالت تاریک
کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور

کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور

محمدعلی بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: تیم ۱۸ نفره است...

برنز کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات بین المللی

برنز کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات بین المللی

بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار

مدال رنگارنگ بین‌المللی بانوان کاراته‌کار خراسان‌جنوبی

مدال رنگارنگ بین‌المللی بانوان کاراته‌کار خراسان‌جنوبی

بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار

بانوان کاراته‌کا در راه رقابت‌های کشوری

بانوان کاراته‌کا در راه رقابت‌های کشوری

بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت...

۲۵  مدال رنگارنگ آسیا توسط کاراته‌های خراسان جنوبی

۲۵ مدال رنگارنگ آسیا توسط کاراته‌های خراسان جنوبی

بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار خاورستان...

مدال‌های رنگارنگ ملی بانوان کاراته کا

مدال‌های رنگارنگ ملی بانوان کاراته کا

بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گ...

Image