حالت تاریک
فریاد عروسک‌ها

برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه

برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه

راهپیمایی مردم قاین در روز شنبه 27 آبان با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان و جمع کثیری از مردم غیور قاین هم‌زمان با سراسر کشور در حمایت از کودکان غزه، اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی را محکوم نمودند.

به گزارش خبرنگار خاورستان،راهپیمایی مردم قاین در روز شنبه 27 آبان با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان و جمع کثیری از مردم غیور قاین هم‌زمان با سراسر کشور در حمایت از کودکان غزه، اقدامات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی را محکوم نمودند.

 

 

برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه
برگزاری راهپیمایی مردم قاین در حمایت کودکان غزه

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از