حالت تاریک
فاصله گرفتن از تفکر بسیجی زیان‌بخش است

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی:

فاصله گرفتن از تفکر بسیجی زیان‌بخش است

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: اگر حرکت پیش‌برندگی و پیش‌روندگی داریم همه به خاطر همین روحیه بسیجی است لذا باید همچنان با تفکر بسیجی حرکت کنیم چرا که فاصله گرفتن از آن زیان‌بخش است.

Image