حالت تاریک
احداث پروژه زائرسرای خراسان جنوبی درمشهد شتاب می‌گیرد

احداث پروژه زائرسرای خراسان جنوبی درمشهد شتاب می‌گیرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«

دعوت از مردم خراسان‌جنوبی برای‌مشارکت درساخت زائرسرای رضوی

دعوت از مردم خراسان‌جنوبی برای‌مشارکت درساخت زائرسرای رضوی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«

Image