حالت تاریک
کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور

کاراته‌کاهای خراسان‌جنوبی در مسابقات قهرمانی کشور

محمدعلی بخشی رئیس هیئت کاراته خراسان‌جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: تیم ۱۸ نفره است...

بقچه فعالیت‌های پایگاه سبیکه سرایان

بقچه فعالیت‌های پایگاه سبیکه سرایان

اعظم عیدی به خبرنگار خاورستان گفت: بسیج، پدیده بی‌نظیری اس...

آمادگی ۲۵۰ راهدار خراسان‌جنوبی در زمان بارش‌ها

آمادگی ۲۵۰ راهدار خراسان‌جنوبی در زمان بارش‌ها

به گزارش خاورستان, محمد فدوی معاون راهداری اداره کل راهداری و ح...

ششمین دوره جشنواره باران‌وحی ویژه مددجویان خراسان‌جنوبی

ششمین دوره جشنواره باران‌وحی ویژه مددجویان خراسان‌جنوبی

به گزارش خاورستان، جمشید سورگی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن...

نگاه ویژه دولت به آبرسانی به عشایر خراسان‌جنوبی

نگاه ویژه دولت به آبرسانی به عشایر خراسان‌جنوبی

به گزارش خاورستان،سیاوش احمدی میرقائدامروز...

Image