حالت تاریک
اعلام مسیرهای راهپیمایی‌روز جهانی قدس در‌خراسان جنوبی

اعلام مسیرهای راهپیمایی‌روز جهانی قدس در‌خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

نرخ بیکاري خراسان جنوبی در زمستان1402 کاهشی شد

نرخ بیکاري خراسان جنوبی در زمستان1402 کاهشی شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«خاورستان

تنها قانون، فصل الخطاب ما در انتخابات است

تنها قانون، فصل الخطاب ما در انتخابات است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

زیرساخت‌ مواکب خراسان‌جنوبی در کاظمین تأمین‌می‌شود

زیرساخت‌ مواکب خراسان‌جنوبی در کاظمین تأمین‌می‌شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«

روش‌های‌تأمین منابع مالی طرح‌شهرگلخانه‌ای‌خوسف بررسی شود

روش‌های‌تأمین منابع مالی طرح‌شهرگلخانه‌ای‌خوسف بررسی شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان

ثبت یک‌میلیون تردد در مبادی خراسان‌جنوبی

ثبت یک‌میلیون تردد در مبادی خراسان‌جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خاورستان»، به نقل از روابط عم...

Image