حالت تاریک
تکمیل موزه دفاع مقدس استان تا پایان 1403

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس خراسان جنوبی:

تکمیل موزه دفاع مقدس استان تا پایان 1403

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت بوده که امید است تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.

Image