حالت تاریک
نمایشگاه اقتصاد به توان مردم گشایش یافت

نمایشگاه اقتصاد به توان مردم گشایش یافت

به گزارش خاورستا...

تکمیل موزه دفاع مقدس استان تا پایان 1403

تکمیل موزه دفاع مقدس استان تا پایان 1403

به گزارش خاورستا...

ثبت ۱۲ وقف جدید در خراسان جنوبی

ثبت ۱۲ وقف جدید در خراسان جنوبی

به گزارش خاورستا...

افزایش 14.5 درصدی سرقت‌ها در خراسان جنوبی

افزایش 14.5 درصدی سرقت‌ها در خراسان جنوبی

به گزارش خ...

اختلال در تولید به دلیل افت فشار گاز

اختلال در تولید به دلیل افت فشار گاز

به گزارش خبرنگار خاورستان، برخی شنیده ها حاکی از این است که گاز کارخانه های کاشی نیلوفر...

قطع برق چاه‌های کشاورزی بلای جان باغات

قطع برق چاه‌های کشاورزی بلای جان باغات

به گزارش خاورستان،اسحاقی رئیس مجمع نمایندگان

Image